Leren controleren

Leren Leren basistraining

(6 bijeenkomsten van 1 uur)

Goed plannen, geconcentreerd werken, een toets slim voorbereiden…..veel kinderen hebben hier moeite mee. Wij begeleiden bij het ‘leren leren’ (niet op de inhoud gericht maar op het leren hoe je moet leren) het plannen, organiseren, structureren en zelfstandig werken. Krijg meer zelfvertrouwen op school en krijg snel weer grip op een lastig vak door het anders aan te pakken. Ga weer gemotiveerd zelf verder na de ‘leren leren training’. De training is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar die hulp nodig hebben bij het:

  • ontdekken van een eigen leerstijl
  • trainen van het werkgeheugen (hoe leer en onthoud ik dingen)
  • doelgericht leren
  • plannen en organiseren
  • aanpakken en uitvoeren van een taak
  • motiveren en concentreren
  • (weer) plezier krijgen in leren

Leren Leren vervolgtraining
(praktische vaardigheden)

(3 bijeenkomsten van 1 uur)

Na de basistraining kan het nodig zijn om het begeleidingstraject nog met 3 bijeenkomsten te verlengen om nog specifieke vaardigheden uit de basistraining te oefenen. De inhoud van de vervolgtraining zal in overleg worden bepaald.

Leren Leren vervolgtraining (studievaardigheden)

(3 bijeenkomsten van 1 uur)

Na de basistraining kan het nodig zijn om het begeleidingstraject nog met 3 bijeenkomsten te verlengen om nog specifieke vaardigheden uit de basistraining te oefenen. De inhoud van de vervolgtraining zal in overleg worden bepaald.

Wees trots op wat je hebt bereikt al heb je nog duizend dromen. Zorg dat je  ook af en toe kijkt naar hoever je al bent gekomen.


Leren Leren vervolgtraining
(aansturingsvaardigheden)

(3 bijeenkomsten van 1 uur)

Na de basistraining kan het nodig zijn om het begeleidingstraject nog met 3 bijeenkomsten te verlengen om nog specifieke vaardigheden uit de basistraining te oefenen. In deze vervolgtraining  zal extra aandacht worden besteed aan de regel -en aansturingsfuncties van de hersenen die kinderen in de dagelijkse praktijk nodig hebben bij het leren op school. Opvallend gedrag , stoornissen (ADHD, autisme) zullen vanuit deze functies worden benaderd om zo meer grip te krijgen op de situatie op school en thuis.

When nothing goes right, go left.

De Bevergroep

In ontwikkeling! 

Boots is bezig een ‘small group training’ te ontwikkelen waarin de executieve functies ( inhibitie-werkgeheugen-emotieregulatie-volgehouden aandacht-taakinitiatie-planning en organisatie-doelgericht gedrag en flexibiliteit- metacognitie) getraind worden. Deze ‘bevergroep’ zal in schooljaar 2020-2021 van start gaan in onze praktijkruimte en op scholen.   

Wil je iets? Ga er dan voor. Zorg dat het gebeurt! Het enige dat zomaar uit de lucht komt vallen is regen.